چاله کن دستگاهی است برای ایجاد و حفر انواع گودال و  چاله که در اشکال مختلف طراحی و تولید گردیده است.دستگاه چاله کن در مدل های  پشت تراکتوری و دستی موتوری وجود دارند.

چاله کن دستی موتوری (گودکن) در دو مدل  تک نفره و  دو نفره موجود هستند  که حجم موتورهای این دستگاهها با توجه به نوع عملکرد و مته های دستگاه با یکدیگر متفاوت می باشد.

چاله کن ، با انواع  مته های ۱۰ سانتی متر تا ۳۵ سانتی کاربری دارد  که با توجه به مته های آن جهت حفر انواع گودال برای کاشت نهال ، کاشت درخت و درختچه ، تعویض خاک ، جهت کشت دانه های خاص و بسیاری کاربردهای دیگر مورد  استفاده قرار می گردد.

چاله کن تراکتوری : این دستگاه برپشت تراکتورها نصب می شود و برای  ایجاد حفره از جمله ؛ درختکاری،گودبرداری، ریشه کنی ، و همچنین کاربرد دارد که با توجه به نوع کار ، مته های متفاوتی بر روی این دستگاه نصب می گردد.

چاله کن هیدرولیکی

استفاده از این نوع  مزایای زیادی دارد از قبیل :

  • مته های قابل تعویض
  • بسته شدن این مته ها به مال بند تراکتورها
  • مجهز به سیستم هیدرولیک جهت گردش مته به عکس در هنگام گیرکردن و تخلیه
  • ایجاد گودال از قطر ۳۰ سانتی متر تا ۶۵ سانتی متر و تا عمق ۱۱۰ سانتی متر

از چاله کن هیدرولیکی برای ایجاد حفره جهت کاشت نهال یا نصب تیرهای شبکه برق رسانی ، مخابرات ، و دیگر زیرساخت ها بهره‌گیری می شود .

این گونه ها را با توجه به اسب بخار دستگاه و عمق و قطر کاری در قیمت ها مختلفی در بازار موجود هستند.