مشخصات:

 • قدرت موتور: 1600  وات

 • ساطوری: 40 سانت  16 اینچ

 • ساطوری و زنجیر چینی

 • وزن : 3.5 کیلو گرم

 •  رنگ : آبی نفتی

اره برقی ماکیتا

مشخصات:

 • قدرت موتور: 2400 وات

 • ساطوری: 40 سانت  16 اینچ

 • ساطوری و زنجیر چینی

 • وزن : 3.5 کیلو گرم

 •  رنگ : آبی نفتی

 • دارای مخزن روغن و پمپ روغن برای روغن کاری زنجیر

اره برقی ماکیتا