کولتیواتور  تیلر  شخم زن 

 تیلر دستی یا مینی تیلر

در دو نوع دیزلی (گازوئیلی )و بنزینی

نوع بنزینی، برای زمین های کوچک ،نوع دیزلی آن برای زمین های وسیع مورد استفاده قرار می گیرد.

سوخت کولتیواتور دیزلی گازوئیل است،که با توجه به قدرت بالا و کارایی مناسبی  از مصرف سوخت پایینی برخوردار است .

نوع بنزینی آن از ۵.۵ تا ۷ اسب و  نوع دیزلی (گازوئیلی) آن با قدرت های ۷  اسب تا ۹.۵ اسب (۱۰ اسب)

تیغه های این دستگاه بسیار مقاوم بوده و به کاربر این امکان را می دهد تا بتواند بر حسب نیاز زمین را شخم بزند.

 

تیغه کولتیواتور