شماره انداز یا فلو متر (کنتور)

شماره انداز یا فلو متر ، ابزاری است که برای اندازه گیری حجم یا سرعت مواد عبوری سیال داخل لوله نسبت به زمان مورد استفاده قرار می گیرد.

وسایل اندازه گیری جریان تنوع بسیاری دارد. هر یک از موارد کاربرد فلومتر محدودیت ها و نیازمندی های مهندسی مختص به خود را دارد.

شماره انداز با عناوین مختلفی از قبیل فلومتر ، کنتور ، جریان سنج، معیار یا پیمانه جریان، شاخص جریان، سیال سنج و غیره مطرح می شوند.اصول اندازه گیری در فلومترهای الکترومغناطیسی براساس قانون فارادی می باشد.

در صنایعی مانند پتروشیمی ، نفت می بایست مقدار دقیق جریان عبوری سیال (مثل گاز و نفت) را بدانیم. در اکثر فرآیندهای صنعتی دانستن میزان کل فلو که بیانگر جرم ماده است حائز اهمیت می باشد.

در مواردی مانند تبادلات نفتی و کنتور گاز خانگی به علت مسائل مالی حجم مشخصی از مواد اهمیت خاصی دارد.

از جمله کاربرد فلومتر میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

 • تاسیسات آب فاضلاب ، خروجی سدها ، چاه ها ، ایستگاه های پمپاژ ، خطوط آبرسانی شهری و روستایی
 •  اندازه گیری آب خام ، شرب یا تصفیه شده ، هرزآب ، فاضلاب
 • صنایع شیمیایی ، اسیدها، سودهای سوزآور، سرشین ، چسب
 • صنایع غذایی، آب معدنی، شیر، ماست، دوغ، ملاس، شیره چغندر
 • صنایع دارویی
 • صنایع فلزی / معدنی
 • صنایع کاغذ / خمیرکاغذ
 •  صنایع آبیاری کشاورزی

در موارد انتخاب فلومتر ها، بهتر است به نکات زیر توجه کنید:

 • نوع گاز ها و مایعاتی که اندازه گیری می شوند؟
 • مینیمم و ماکزیمم شدت جریان
 • صحت نتیجه ملزم به چه چیزهایی است؟
 • ویسکوزیته و دمای سیال.
 • افت فشار قابل قبول.
 • در جاهای پرخطر نیز می توان دستگاه فلومتر را نصب کرد؟
 • جریان سیال متناوب است یا متوالی؟
 • نوع خروجی یا اطلاعات مورد نیاز شما چیست؟
 • آیا مواد تشکیل دهنده با سیال سازگار است؟