سمپاش

 

سمپاش پشتی و موتوری

 

برای سمپاشی سموم استفاده می شود.

در دو مدل دستی و شارژی در سایزها ۱۶ لیتری و ۲۰ لیتری و از لحاظ عملکرد و کاربرد و مشاغل و مصارف عمومی به بخش های زیر تقسیم می شود.

۱-سمپاش دستی(تلمبه ای)

۲-شارژی

۳-سمپاش لانسی موتوری یا پشتی موتوری

۴- سمپاش فرغونی ۱۰۰لیتری با موتور بنزینی

۵-سمپاش خرطومی

اجزای سمپاش یک مخزن-لوله- پمپ ها- نازل ها میباشد.

لانس و نازل ها در دو نوع ساده و برنجی و در

سایزهای مختلف