سمپاش فرغونی 100 لیتری

 

سمپاش فرغونی

سمپاش فرغونی ( چرخدار موتوری  )، دارای یک موتور بنزینی  و پمپ سمپاش پیستونی بوده که بر روی یک شاسی نصب می شوند .

برای حمل مایع سم  معمولا از بشکه های جدا استفاده می شود .

سمپاش فرغونی(چرخدار موتوری)، میتواند با موتور بنزینی، دیزل یا آلترناتور (دینام) با توجه به سایز و حجم پاشش درخواستی نسبت به ظرفیت مکنده سمپاش کوبله شود.

پمپ های مصرفی در اندازه ای ۱۲۰،۷۰،۴۵،۳۰،۲۲در بازار شناخته می شوند.

این پمپ ها عموما دارای ۲ یا ۳ شیرخروجی و یا شیر فشار شکن هستندکه فشار مصرفی را کاهش یا افزایش میدهند.کشاورزی

مخزن آنها بزرگ بوده و در حدود ۱۰۰ تا ۲۰۰ لیتر ظرفیت دارد.

پمپ مولد فشار از نوع پمپ های پیستونی موتوری است که به وسیله موتور سمپاش  کار می کند .

اتصال محور پمپ به موتور سمپاش به وسیله تسمه یا چرخ دنده انجام می شود.

مقدار مایع پاشیده شده معمولا در حدود ۱۵ الی ۲۰ لیتر در دقیقه است.