مشخصات:

  • مدل: علفتراش دوشی REX

  • قدرت موتور: 43 سی سی

  • سیستم موتور: دو زمانه(روغن – بنزین)

  • وزن دستگاه: 5 کیلوگرم

  • طول برش دستگاه: 1/20  سانتی متر

  • با هندل اضافه

علفتراش دوشی REX