مشخصات:

  • مدل: علفتراش دوشی ZOMAX

  • قدرت موتور: 52 سی سی

  • سیستم موتور: دو زمانه(روغن – بنزین)

  • وزن دستگاه: 8.3 کیلوگرم

  • طول برش دستگاه: 1/20  سانتی متر

  • با هندل اضافه

علفتراش دوشی ZOMAZ