مشخصات:

  • مدل: علفتراش دوشی KUT

  • قدرت موتور: 43 سی سی

  • سیستم موتور: دو زمانه(روغن – بنزین)

  • وزن دستگاه: 5 کیلوگرم

  • طول برش دستگاه: 1/20  سانتی متر

  • همراه هندل اضافه

علفتراش دو زمانه KUT