درباره ما

/درباره ما
­

درباره ما

بازرگانی بیگی در سال ۱۳۸۷، با سرمایه اندکی کار خود را در زمینه ماشین آلات و ادوات کشاورزی آغاز کرد. امروز، این بازرگانی یکی از بزرگتررین وارد کنندگان ، توزیع کنندگان و نمایندگی انواع برندهای معتبر در زمینه ماشین آلات و ادوات کشاورزی می باشد