سمپاش دستی و تلمبه ای

//سمپاش دستی و تلمبه ای
­

سمپاش فرغونی ( چرخدار موتوری)-کشاورزی

سمپاش های موتوری زنبه ای و فرغونی ( چرخدار موتوری )، دارای یک موتور بنزینی و پمپ سمپاش پیستونی بوده که بر روی یک شاسی نصب می شوند . برای حمل مایع سم معمولا از بشکه های جدا استفاده می شود .