سمپاش دستی و تلمبه ای

//سمپاش دستی و تلمبه ای
­

سمپاش دستی و تلمبه ای، کاربرد و انواع آن

سمپاش های دستی که غالبا ساختمانی شبیه به تلمبه امشی دارند در خانه ها برای مبارزه با حشرات خانگی و در گلخانه ها ، باغچه های خیلی کوچک و در باغ های میوه در متراژهای کوچکتر و یا ضدعفونی فضا هایی مانند مرغداری ها کاربرد دارد.