آشنائی با موتور چاله کن، اجزا و کاربرد آن

//آشنائی با موتور چاله کن، اجزا و کاربرد آن
­

آشنائی با موتور چاله کن( گودکن)، اجزا و کاربرد آن

چاله کن دستگاهی است برای ایجاد و حفر انواع گودال و  چاله که در اشکال مختلف طراحی و تولید گردیده است.دستگاه چاله کن در مدل های  پشت تراکتوری و دستی موتوری وجود دارند.

چاله کن دستی موتوری (گودکن) در دو مدل  تک نفره و  دو نفره موجود هستند  که حجم موتورهای این دستگاهها با توجه به نوع عملکرد و مته های دستگاه با یکدیگر متفاوت می باشد.

چاله کن ، با انواع  مته های ۱۰ سانتی متر تا ۳۵ سانتی کاربری دارد  که با توجه به مته های آن جهت حفر انواع گودال برای کاشت نهال ، کاشت درخت و درختچه ، تعویض […]