علفتراش،اجزا و کاربرد آن

//علفتراش،اجزا و کاربرد آن
­

علفتراش (داس موتوری) ،اجزا و کاربرد آن

علفتراش (داس موتوری)

علفتراش ( داس موتوری) به جای ابزارهای برش و هرس سنتی  جهت باغبانی و هرس ، اصلاح گیاهان و درو کردن علوفه ، چمن و یونجه استفاده می شود .

علفتراش از چند بخش موتور یا الکتروموتور ، میل یا لوله واسط ، دسته یا نگه دارنده ، تیغه یا نخ و سایر ملزومات تشکیل گردیده است .
موتور علفتراش (داس موتوری) :

 بخش موتور یا الکتروموتور به عنوان قلب دستگاه و مهم ترین بخش می باشد .موتور علفتراش به صورت برقی دو زمانه و چهارزمانه بسته به نوع کاری که مورد استفاده قرار می گیرد ،طراحی شده است.

قدرت مانور پذیری و برش داس موتوری […]