علفتراش

/علفتراش
­

علفتراش پشتی KUT

,

مدل:علفتراش پشتی کوله کوچک

قدرت موتور: 43 سی سی

سیستم موتور: دو زمانه(روغن – بنزین)

وزن دستگاه: 6 کیلوگرم

طول برش دستگاه: 1/90  سانتی متر

با هندل اضافه