اره

/Tag:اره
­

اره زنجیری (اره برقی یا اره موتوری)،کاربرد و اجزای آن

 اره زنجیری (اره برقی یا اره موتوری) وسیله ایست که در آن حرکت یک زنجیر برنده با نیروی یک موتور بر روی یک صفحه نگهدارنده به اسم تیغه راهنما ، امکان برش اجسام را به وجود می آورد.
اجزای اره زنجیری:
اره زنجیری از دو بخش اصلی بدنه و واحد برش  تشکیل می شود. عمل برش در این نوه اره به وسیله زنجیری که شامل تیغه های کوچک و تیز است،انجام می شود. واحد برش از دو قسمت اصلی زنجیر و تیغه راهنما ساخته شده است.

بخش دیگر بدنه دربرگیرنده موتور، اهرم ها و ساز و برگ کنترل کننده و ایمنی می باشد.منبع تأمین […]