تیلردستی

/Tag:تیلردستی
­

آشنائی با کولتیواتور و انواع آن

آشنائی با کولتیواتور (دستگاه شخم زن) و انواع آن
کولتیواتور دستگاهی است جهت انجام امور زراعی و باغی که برای شخم زدن زمین های کشاورزی وسیع و سخت مناسب می باشد.کولتیواتور رو با نام تیلر دستی یا مینی تیلر نیز می شناسند.
انواع کولتیواتور:
کولتیواتورها در دو نوع دیزلی (گازوئیلی )و بنزینی موجود می باشند. نوع بنزینی آن برای زمین های کوچک و نوع دیزلی آن برای زمین های وسیع مورد استفاده قرار می گیرد. سوخت کولتیواتور دیزلی گازوئیل است.که با توجه به قدرت بالا و کارایی مناسبی که دارد از مصرف سوخت پایینی برخوردار است .

این دستگاه درمدلها و قدرت های مختلف موجود […]