سمپاش دستی

/Tag:سمپاش دستی
­

سمپاش، کاربرد و اجزای آن

سمپاش ها ، برای سمپاشی و صرفه جویی در مصرف سموم و تسریع در عملیات سمپاشی استفاده می شود. سمپاش ها در گونه ها و ابعاد مختلف در سطوح کوچک از سمپاش های دستی (تلمبه ای در سایزهای نیم لیتری الی ۲۰ لیتری)، و یا سمپاش شارژی در سایز های ۱۶ الی ۲۰ لیتری بهره‌گیری می شود. در باغ ، از گونه ها سمپاش های پشتی موتوری (اتومایزر و لانسی) ، سمپاش های فرغونی ، سمپاش های پشت تراکتوری و یا از هواپیمای سمپاش استفاده می شود .